Filtrace produktů

Price
Kč Kč 
X
Hlavní informace

Kalibry závitové

 •  Závitové kalibry - trny se používají ke kontrole vnitřních závitů. Dobrým závitovým trnem se kontroluje virtuální střední průměr a dodržení dolního mezního rozměru velkého průměru. Je přípustné lehce ho zašroubovat rukou v celé délce kontrolovaného závitu. Zmetkovým závitovým trnem se kontroluje, zda skutečný střední průměr nepřesahuje stanovený největší rozměr. Je přípustné lehce ho rukou zašroubovat z obou konců do závitu, nejvýše v rozsahu dvou otáček.
     
 • Závitové kalibry - kroužky se používají ke kontrole vnějších závitů. Dobrým závitovým kroužkem se kontroluje virtuální střední průměr. Musí se dát lehce rukou našroubovat v celé délce závitu. Zmetkovým závitovým kroužkem se zjišťuje, zda skutečný rozměr středního průměru závitu není menší, než jeho nejmenší předepsaný rozměr. Je přípustné lehce ho našroubovat rukou z obou stran, nejvýše v rozsahu dvou otáček závitu. Dobrý i zmetkový závitový kroužek jsou kontrolovány dobrým a zmetkovým porovnávacím závitovým trnem a pravidelně porovnávacím trnem opotřebení.
     
 • Dobré a zmetkové porovnávací trny jsou určeny pro kontrolu mezních rozměrů středního průměru nového dobrého / zmetkového závitového kroužku. Dobrý porovnávací trn se musí dát lehce rukou zašroubovat do nového dobrého / zmetkového závitového kroužku. Zmetkový porovnávací trn je možné lehce rukou zašroubovat z obou stran nového dobrého / zmetkového závitového kroužku, ale ne více než v rozsahu jedné otáčky.
     
 • Porovnávací trn opotřebení závitových kroužků se užívá ke zjištění, zda nebyla překročena mez opotřebení středního průměru dobrého / zmetkového závitového kroužku. Porovnávací trn opotřebení je možné lehce rukou zašroubovat z obou stran dobrého / zmetkového závitového kroužku nejvýše v rozsahu jedné otáčky.
     
 • Třmenové závitové kalibry se používají ke kontrole vnějších závitů. Dobrým závitovým třmenovým kalibrem se kontroluje horní mezní rozměr středního průměru v osové rovině. Při kontrole má projít závity obrobku vlastní tíží. Zmetkovým závitovým třmenovým kalibrem se měří nejmenší mezní hodnota středního průměru. Při kontrole smí projít pouze prvá dvě stoupání závitu obrobku. Třmenové závitové kalibry musí být seřízeny pomoci příslušného porovnávacího seřizovacího trnu.
     
 • Porovnávací seřizovací trny pro dobré / zmetkové závitové třmenové kalibry slouží k seřízení polohy profilových měřicích kotoučků těchto kalibrů. Dobrý / zmetkový závitový třmenový kalibr musí po seřízení projít lehce, vlastní tíží přes porovnávací seřizovací trn.   

 

Kalibry pro velké průměry závitů obrobků – ke kontrole jsou používány dobré a zmetkové třmenové kalibry nebo kroužky.

Další informace

Newsletter

Skype Online Status

Sídlo firmy SOMET CZ s.r.o.

Bílinská 915
Bílina 418 01
Česká republika

Telefon: +420 417 823 702
FAX:       +420 417 821 021
Mobil:    +420 725 502 664
Email: obchod@sometcz.com